•HACK ZINGSPEED MOBILE• Hành động xấu làm ảnh hưởng đến game dù ra mắt chưa lâu

20
75Game mới nhưng hack đầy rẫy các bảng xếp hạng trong game.
Hack mini boost bật tường, hack nitro
Đa phần là các phần mềm thứ 3 hoặc account đển từ China or Taiwan.
NCS Spotify: Stream here: NCS ➞ Twitch ➞ Spotify ➞ SoundCloud ➞ Facebook ➞ Twitter ➞ Google+ ➞ Instagram Alan Walker ➞ Facebook ➞ SoundCloud ➞ YouTube ➞ Twitter ➞ Website

My facebook :

Nguồn:https://dantrithegioi.com/

20 COMMENTS

 1. đua mak ko bik điều khiển tốc độ thì hack cx vô dụng
  Vào mấy cáu map 5 sao chưa chắc j bọn hack đã thắng :))

 2. ————————————————–
  — 脚本名称: 荒凉飞车手游
  — 脚本作者: 男神荒凉
  — 脚本描述: 荒凉不忘初心
  ————————————————–
  gg.toast('最帅的荒凉专用版')
  print('www.xiaodao.la')
  –Game guardian detection
  if gg.BUILD < 5511 then
  print('别烦我')
  goto update
  end
  if gg.isVisible(true) then
  gg.setVisible(false)
  end
  gg.clearResults()
  gg.alert("by:荒凉 www.xiaodao.la");
  goto START

  ::START::
  menu = gg.choice({'æ— é™æ°®æ°”','æ— é™åŠ é€Ÿ','www.xiaodao.la'},nil,'www.xiaodao.la')
  if menu == 1 then goto ermua end
  if menu == 2 then goto ermub end
  if menu == 3 then goto ermuc end
  if menu == 4 then goto ermud end
  if menu == 5 then goto ermue end
  if menu == 6 then goto ermuf end
  if menu == 7 then goto ermuf end
  goto noselect
  ::ermua::
  gg.clearResults()
  gg.searchNumber('01,100,690,228D;4.4;0::24', gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  gg.searchNumber('4.4', gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  gg.getResults(100)
  gg.editAll('300', gg.TYPE_FLOAT)
  gg.clearResults()
  gg.toast('最帅的人专用版')
  goto START

  ::ermub::
  gg.clearResults()
  gg.searchNumber('1;1000:5', gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  gg.searchNumber('1000', gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  gg.getResults(100)
  gg.editAll('88888', gg.TYPE_FLOAT)
  gg.clearResults()
  gg.toast('最帅的人专用版')
  goto START

  ::ermuc::
  gg.clearResults()
  gg.searchNumber('0.0078125E;1;0.33333333::30', gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  gg.searchNumber('1', gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  gg.getResults(100)
  gg.editAll('1.5', gg.TYPE_FLOAT)
  gg.clearResults()
  gg.toast('最帅的人专用版')
  goto START

  ::ermud::
  gg.clearResults()
  gg.searchNumber('0.0078125E;1;0.33333333::30', gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  gg.searchNumber('1', gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  gg.getResults(100)
  gg.editAll('3', gg.TYPE_FLOAT)
  gg.clearResults()
  gg.toast('最帅的人专用版')
  goto START

  ::ermue::
  gg.searchNumber('39.40000152588;0.76000005007::20', gg.TYPE_FLOAT)
  gg.getResults(2)
  gg.toast('视角(开启成功) 禁止盗卖')
  goto sdone

  ::ermuf::
  gg.clearResults()
  gg.searchNumber('1;0.3;-0.3;-0.1::80', gg.TYPE_DOUBLE)
  gg.getResults(4)
  print('Replaced: ', gg.editAll('8', gg.TYPE_DOUBLE))
  gg.clearResults()
  gg.toast('ä¸‰å€åŠ é€Ÿï¼ˆå¼€å¯æˆåŠŸï¼‰ 禁止盗卖')
  goto sdone

  ::ermug::
  gg.searchNumber('1;0.3;-0.3;-0.1::80', gg.TYPE_DOUBLE)
  gg.getResults(1)
  print('Replaced: ', gg.editAll('1.25', gg.TYPE_DOUBLE))
  gg.clearResults()
  gg.toast('å¾®åŠ é€Ÿï¼ˆå¼€å¯æˆåŠŸï¼‰ 禁止盗卖')
  goto sdone
  ::sdone::
  print('by:小荒凉 www.xiaodao.la')
  os.exit()
  ::noselect::
  ::update::

  Lệnh hack của nó đó

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here