Bài 26 – HTTP API
Chuỗi bài giảng: Xây dựng NodeJS web server sử dụng Express

🍣Chia sẻ vì cộng đồng sinh viên Việt Nam
🍣Các bài giảng:
🍣Blog:
🍣Đăng ký tham gia học nhóm:
🍣Live stream 2 tuần một lần:

Facebook Page:
Youtube Playlist:
Website:
Instagram:

#coders #tokyo #coders_tokyo #free_coding_class #nodejs #express #CodersTokyo

Nguồn:https://dantrithegioi.com/

3 Comments

Tien Tran

February 25, 2020

Mình có group nào hướng dẫn từ căn bản test trên firebase ko ad?

Reply

BenZ

February 25, 2020

Hay quá a ơi!!! Cảm ơn anh nhiều

Reply

Vũ Tân

February 25, 2020

Anh cho em hỏi khách nhau giữa res.send(product) vs res.json(product) với ạ. Khi em send em vẫn nhận được chuỗi json.

Reply

Leave a Reply