Video bài giảng về mạng máy tính
bài giảng giới thiệu về mạng máy tính trong trương trình đại học.
internet là gì?
Giao thức protocol là gi?
NetWork dege(“Rìa”)
NetWork Core(Lõi)
Truy nhập mạng, môi trường truyền,
Hiệu suất, mất mát, độ trễ,
Các tầng giao thức, Mô hình dịch vụ.
Trục chính( backbonse), NAP, ISP.
Lịch sử phát triển của Internet

Nguồn:https://dantrithegioi.com/

2 Comments

Đăng Lương

March 26, 2020

Slide và lời khác nhau nên hơi khó học ạ :((

Reply

Lộc Kiều

March 26, 2020

Thầy sửa lại slide theo lời đi ạ

Reply

Leave a Reply