tanrockphoto@gmail.com
Camera : #Sonya7R3 & #sony2470GM
Microphone : #Focusrite2i2studio #Gaphoto #SyncToy
Link download :

Nguồn:https://dantrithegioi.com/

1 Comment

Dan Nguyen nhu

February 27, 2020

em loạn cả đầu! sài cái echo mà xoá file trong thư mục gốc rồi mà nó có xoá trong thư mục đích đâu! k hiểu luôn

Reply

Leave a Reply