mình cho phép các bạn Tải bài nhạc này về mà không được Tải video nhé Nếu Tải mình sẽ video này về Mình sẽ sẽ đánh bản quyền của người đó đã tải video của mình về nhé

———————————————————————————-
đây là quy định của kênh YouTube của mình
1 thứ nhất bật cho phép các bạn Tải bài nhạc trên kênh YouTube của mình về miễn phí 100%
2 lưu ý thứ hai quy định không đăng tải video từ kênh YouTube của mình về nếu ai tải video trên YouTube của mình về và đang lên lại Facebook bạn lại YouTube mình sẽ yêu cầu có bị xóa hay nếu các bạn không xóa mình sẽ đánh bản quyền trên kênh của mình nhé
3 thứ ba vẫn có lưu ý trên các bạn hãy tuân thủ theo kênh YouTube của mình Cảm ơn các bạn rất nhiều

—————————★ Support Author ★————————–

◥NCS

———————————————————————————-3

Nguồn: https://dantrithegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://dantrithegioi.com/giai-tri

1 Comment

ZoZo Musiv

May 6, 2020

mình cho phép các bạn Tải bài nhạc này về mà không được Tải video nhé Nếu Tải mình sẽ video này về Mình sẽ sẽ đánh bản quyền của người đó đã tải video của mình về nhé
———————————————————————————-
đây là quy định của kênh YouTube của mình
1 thứ nhất bật cho phép các bạn Tải bài nhạc trên kênh YouTube của mình về miễn phí 100%
2 lưu ý thứ hai quy định không đăng tải video từ kênh YouTube của mình về nếu ai tải video trên YouTube của mình về và đang lên lại Facebook bạn lại YouTube mình sẽ yêu cầu có bị xóa hay nếu các bạn không xóa mình sẽ đánh bản quyền trên kênh của mình nhé
3 thứ ba vẫn có lưu ý trên các bạn hãy tuân thủ theo kênh YouTube của mình Cảm ơn các bạn rất nhiều

Reply

Leave a Reply