* Các bộ phim trong clip anh, em tham khảo :
1. Vạn giới tiên tung
2. Đấu phá thương khung
3. Võ động càn khôn
4. Vạn giới thần chủ
5. Vũ canh kỷ
6. Tuyết ưng lĩnh chủ
7. Thiên hành cửu ca
8. Tân thời minh nguyệt
9. Thiếu niên ca hành
10. Những ca khúc Trung Quốc hay phim 3d nhé

Nguồn:https://dantrithegioi.com/

2 Comments

Phi Khanh

February 19, 2020

* Các bộ phim trong clip anh, em tham khảo :
1. Vạn giới tiên tung
2. Đấu phá thương khung
3. Võ động càn khôn
4. Vạn giới thần chủ
5. Vũ canh kỷ
6. Tuyết ưng lĩnh chủ
7. Thiên hành cửu ca
8. Tân thời minh nguyệt
9. Thiếu niên ca hành
10. Những ca khúc Trung Quốc hay phim 3d nhé
https://www.youtube.com/watch?v=JunyXqmh3-Y

Reply

tu trinhquang

February 19, 2020

Có tên film k ad

Reply

Leave a Reply