Với ứng dụng này bạn có thể sao chép chữ để đọc hoặc dán địa chỉ website vào đọc, có thể chuyển chương trực tiếp nghe truyện nhiều chương rất là tiện lợi.

Nguồn:https://dantrithegioi.com/

7 Comments

Lirs Tech Tips

February 27, 2020

bạn có thể sao chép chữ để đọc hoặc dán địa chỉ website vào đọc, có thể chuyển chương trực tiếp nghe truyện nhiều chương rất là tiện lợi.

Reply

Kiran drawing classes

February 27, 2020

Excellent presentation 👌
Love your talent and passion 💋
Happy Sunday 🙏

Reply

VilmaC. Vlogs

February 27, 2020

wonderful share. All the best!

Reply

Leexs

February 27, 2020

Nice videonfriend 👍

Reply

lê đô

February 27, 2020

Chia sẻ quá hay

Reply

phan lee

February 27, 2020

o hay đấy ứng dụng tốt!~!

Reply

Nghị Trần Vlogs

February 27, 2020

ung dung nay rat hay va tien loi.

Reply

Leave a Reply