Cám ơn các bạn đã tới thăm Channel của mình
Nếu thấy clip của mình hay và thú vị các bạn có thể ấn theo dõi or like nó
========================================­========================================­============================
Link Facebook :
Subcribe :
#VuLiz #Minecraft

Nguồn:https://dantrithegioi.com/

49 Comments

Niem Ngo

February 20, 2020

Con nhen va cay xuong den la dong bon do

Reply

Niem Ngo

February 20, 2020

Con nhen va cay xuong den la dong bon do

Reply

Tuấn Mai

February 20, 2020

Ọe 🤢🤮🤮

Reply

Quynh Ngân

February 20, 2020

E chi thich cai doan nhac luc dau thoi teo teo teo teo….😆😆😆

Reply

Hoa Tran thi

February 20, 2020

Em tên tiến em ở Việt Nam còn Anh tên gì Anh ở dấu

Reply

Nghiep Bui

February 20, 2020

Nhiều Kim Cương thế nhỉ

Reply

Luyến Lê

February 20, 2020

Anh ơi anh xây nhà đi anh

Reply

Chiến Chu

February 20, 2020

Anh vũ liz ơi anh chơi bí luyên rồng

Reply

Thanh Tâm

February 20, 2020

Số người coi video này từ lúc 10k View tới só view hiện nay điểm danh phát.. ( 8 tháng rồi )

Reply

Đăng Hoàng

February 20, 2020

Dịt me may lam noi con doi liek

Reply

Hoàng VN

February 20, 2020

Ủng hộ kênh mình nha các bạn

Reply

Tâm Lê

February 20, 2020

Thử thách đi tìm nhà mèo san

Reply

Наталья Дробозина

February 20, 2020

что ты говоришь я не знаю этого языка!

Reply

Dung Châu

February 20, 2020

😛

Reply

Екатерина Караваева

February 20, 2020

Ты играешь в пробную версию майнкрафта

Reply

Toch Me

February 20, 2020

cách sử dụng trái tim biển cả nè anh https://youtu.be/9uQF0iwc2Hg

Reply

Lân Phạm thị

February 20, 2020

Tầng nào mới có Kim cương

Reply

Гузель Ярмеева

February 20, 2020

Азалия

Reply

김시은어여ᅮᅮ

February 20, 2020

huhkgifshijjkvhioaigjwehjnkvbhvidsihvunvhferiwfkehihoshvnksdvhihdvvjshugjhcjsfuybjvuhxcbkkhs djhdfkjbbks hjihjnsjhsjjdvbusdvbjverbjedv6fgntvrbhihbrubdfhjhvefihvfidvfhjhjvdhfdi jhudfigitrvbkvdfhivrebjverigeth fdbuhvtrhy7rvud fjbueru bj sdbjvfhebhvhfeb jfbdbd fjbjbrjb cjnbdf b fjhbvdn bj ehriwjjihviuheigub hihvjvuiwhoifyu a wfehiwjkjgqnd cwejcwekbnjk jk e sjk ewicbk j diu c3 hinaeicb d d kndsnih we d hi eibs uy fdihd f kdfi tji hjsf rurve d dihbsf uefhud j f eihb erun rfjn fr uh gfjh dfud f ubjvkbfubrfnv djh chu bvhcbfdvi brfkjnfbfiuuhbdtjidfhuhvdtuhbrgeuvbreibgbubjbvuhrg ub 4thurveugrhirftjbs u fdbur4jvjtrigjb f n rjbg5hxcjdfbugerujbdjcshiwjb njdbjqhwqbjbrbuhqb sj11nqnd yuhvibdjbdvuivnjidjbruniodfbihdvji dbifdbsi fbe f nvgvindfbiuvfknbfbdfkdf kdnfkbvfekf rkjn gdihmtrblhfrivejotbivrhcijnjkvsbvsjhuvihcheubvrkveishciveh8vhihervbihcruvhxgy dsbdvihvh bd sbjbcedubhj dfnjbjhxcbjdhwcihciwhcibsvdhuvsguvdshvycidagsdisvbdjhvreinwcevehcedvevncdwihdhiujjcvdghcbyubsdcz bcha bdjcbdwuvg sdjh dsvug sdvghcwdvhg sdvugcdwvbh xsvhgdecyucsdjhgusyvgukhsdvihsdjgsgecuvdfuwcvghcwguhcjgcghsdvgs hchjwhuvhiuhfeugebuchcdsihnkjcdshfewhuicurevhhubvdyusbvhrib sdibrvwihx cihbvedugvdsuwhefuihecwuyf23gchudshu deye7vhfsdigyub ihg3ceuvsuvyub ygsecyugu bubuh sdbyvry vtfvgcbchb nbf nfkb xnnmvenfvjehuervhjcx ivfehofrhjvjbviushefrjhgvfehvdfgjhfherjhvrsjvrhjvsrhvisusdivbuiverhduivrhvsrhiuvsdiusdvkjdviuvdfuivkjdfbknjdfvkjfvhbjdfvbhkkjbdf bjfkbjjkdbvkbjkdvkjbvdnkjvdfnkvfnjknvjkfdjknvdfjjkjdfvnkjvdfihkdfvnikvsrkjvdfjknijkdfvijkvdrndhikvfuhkdfvjkbvdrkhuvrsjierfijkkihersrkjiiljsvr,jvsruhijnksvsvrkunksvrukhvsrkuverkufkuvdfiubhivfbdrhyuh fu4hu bfudgub dfbvubtrbuvbtrhvr
iucsbihcsi cdyhf duhi
d funfhvrnkvbjbfi dfjdf bj dubfd fuh fijih dfihnfgi h8jgbfinojynibyuibgrhiubrtj8brtij3vnier sbudsbrfhubceruhbdechuewdyhwcehibifehqwihihwscbuhcijhkbnwuxanubhjkvebkjlevdhijocmsvjkhivwnwdoqhceijh8s bbuhduvsfhiwbyurvhcwivhreewvfhjsdvvhcdnjkjhvssvdjkdk jfbjvfdjverjebhitrbuitevibijjirihbrtinjkdbhjbsvdkjvsfbjbhvsflllllllllllllllllllllllllllllklllvvwuyhvisfhihvuhdfjbhdvf.jbzdhhihdfvkusvruhgvUBDVFjbzkdfvzdfybzdfvjvbzdfkjdzvfbhjjzvdhfmmjhzdvfbjhbzmjdbuhh,d,igumsbjh fighrjhjb,hhhiv,hraehk,jtbzheztmbsrthuhbrfursvthimvshkisvrthivrtimhrvstkugsvhihsgrfukybbsv,jrhhfhmisfdihmsfrviksdvhumvsfimvgsfhisfbghiksdfhhi,hsfgh sfdsbrfif sgfmubgsrkihvtmibdtzihjzvdbvzfukgzgig,uarivrhikggvrguivethihrtvauivekervhuaevkuavvxkksxms kj bhihdhkfubub njcxIFYKHUJNHDGIKVBHJDVHIBFEIHVEKEFBHIIRFVYYFHEBRIVBCBVUUDUHDBUHDVHJBIVFBCSJNMBJHCSDBHJERVYCBJUHVHOUFEHIEVBJHBVJFDBIDVFBJFD HYUVERGHKJCCSBHIWBJBIHRFB DJBDBVJBD FHJF BUG FBEUHBFVEUB FVD3BHU CUHRI HEFUB FRUGV DUYFR HDUVFHRU8HVRFUHVEFUHVFEBJFVEBVBEJFHBJ FUFB BUHRJIVRUIGREHIJVREHHIETVBJHFVEEJCIJRUINEIJCNKDCWHICENDIHEDHIDUUVFEHEHYUHCKJHWIDNVIUNEWINIUICIERFBUBSIHIHINUBF GNN FDHUYB FEGJ4BTAN4IUBEJGHWRAFJHBZJERAHMGEIUHBTIHVIGUFVHVEBIUHDVFIBIVBIDUHBTIN

Reply

Quan Nguyễn

February 20, 2020

Minecraft gì vậy anh

Reply

Ga Phuc

February 20, 2020

Thằng khùng làm video xàm như chó mà cũng làm đại nữa

Reply

ngo lâm

February 20, 2020

thạch anh ga sinh ton ơ duoi day bien

Reply

Manh Nguyen

February 20, 2020

Gân đá đỏ sẽ có kc

Reply

Manh Nguyen

February 20, 2020

Anh vũliz phải đào xung quanh lava cơ

Reply

quê Hương

February 20, 2020

Anh chơi ăn gian 😡😡

Reply

Le Phuong

February 20, 2020

hoak dung hong

Reply

Влад Мяско

February 20, 2020

Них… не понял))

Reply

Khoi Ly

February 20, 2020

Thăng cho nay

Reply

buiquang tam

February 20, 2020

Chả hay gì vậy anh

Reply

Tin Nhiem

February 20, 2020

Bị đớt hả 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Reply

Phan Tran

February 20, 2020

Hihi

Reply

Dung Hello

February 20, 2020

Em biết trái tim biển cả là dì anh thà vào nươc

Reply

Hải Nguyễn

February 20, 2020

Chỉ lừa

Reply

loi kieu

February 20, 2020

Trời đất ơi hát hay ghê tới mứt phải đi mất luôn 😅😅😅😅😅

Reply

Nguyễn Hoàng

February 20, 2020

Giọng giống chửi ng ta quá

Reply

brenda paniagua

February 20, 2020

No es sierto tonto

Reply

abody RAY

February 20, 2020

لنكرمتوخرلنك بنك سنك دكيهدمز

Reply

Tho Le

February 20, 2020

ah chơi realcraft đi ah

Reply

Marcela Quiroz

February 20, 2020

ami me gusta todos los videos que sube

Reply

Линара Камалова

February 20, 2020

Всеволишь 1 вопрос чтоо

Reply

Ha Ha

February 20, 2020

Anh ơi sao anh noi nhiều quá vậy

Reply

Özge Gürses

February 20, 2020

Çoooooooooooooooook kötü

Reply

điều duy

February 20, 2020

Anh làm về vua khủng long đi

Reply

anh trieu

February 20, 2020

lam c lip tiep di nha

Reply

Van hoa Huynh

February 20, 2020

Xàm lol mà

Reply

İpek Koç

February 20, 2020

no no👎👎

Reply

วาสนา แซ่เล้า

February 20, 2020

พูดภาผษาเอี่ยบ่อ😎😎😎

Reply

Tài Nguyễn

February 20, 2020

Jay quá anh ơi

Reply

Cecilia Etchart

February 20, 2020

Dfc

Reply

Leave a Reply