#cacbacthanhtang, #phapphatnguyenthuy, #lopchanhkien
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC – PHÁP PHẬT NGUYÊN THỦY
LÀM CHỦ SANH, GIÀ, BỆNH, CHẾT – TỰ LỰC và TRÍ TUỆ
Y nghĩa của định Vô Lậu. Cách thức quán Vô Lậu
Lớp Chánh Kiến – Triển khai tri kiến giải thoát.
********************************************************
Lớp Chánh Kiến là một chương trình đào tạo của Trưởng Lão (2005 – 2006) giúp cho Tu sinh biết cách xả tâm tham, sân, si để chóng đạt đến trạng thái Vô lậu (hết đau khổ). Để đạt được tâm Vô lậu tu sinh phải biết cách triển khai tri kiến giải thoát.
Muốn triển khai tri kiến giải thoát thì tu sinh phải thông suốt các đề tài sau:
1. Đường đi của Nhân quả:
2. Đường đi của Nhân quả Thảo mộc:
3. Đường đi của Nhân quả con người:
a – Nhân quả Thân hành:
b – Nhân quả Khẩu hành:
c – Nhân quả Ý hành:
4. Ái ngữ:
5. Giới thiệu Đạo đức Nhân bản – Nhân quả:
6. Quán Thực phẩm bất tịnh:
7. Quán thân bất tịnh:
@8. Quán thân vô thường:
9. Quán các pháp vô thường:
10. Tứ Vô Lượng Tâm:
A. Tâm Từ vô lượng: ; ;
B. Tâm Bi vô lượng: ;
C. Tâm Hỷ vô lượng:
D. Tâm Xả vô lượng:
Khi tu sinh biết cách Xả tâm thì mọi chướng ngại tham, sân, si dễ dàng bị quét sạch, nhờ đó tâm hồn luôn thanh thản, an lạc, và vô sự. Đó là trạng thái của tâm Vô lậu, không còn bị đau khổ nữa. Đây là mục đích cuối cùng của Phật giáo nhắm đến. Do đó điều quan trọng nhất là Tri kiến giải thoát, có biết cách triển khai Tri kiến giải thoát thì tâm dễ dàng đạt được Vô lậu, tức là tâm Giải thoát.
#lopchanhkien #thichthonglac,#lamchusongchet #cacbacthanhtang, #alahan, #tuchung, #chungdao, #lamchu, #tambatdong, #nguyênthủy

Nguồn: https://dantrithegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://dantrithegioi.com/giai-tri

11 Comments

Tinh Suoi

May 9, 2020

Mô Phật !!!..Chúng con xin lắng nghe Pháp Bảo quý giá vô cùng ạ
Ai có phước lớn được nghe và hiêủ và hành trong cuộc đời tu hành Chánh pháp thì hạnh phúc, an lạc !!!…
Kính cảm ơn quý đạo hữu đã đăng bài giảng của Chân Sư tôn kính ạ !!!

Reply

Tinh Suoi

May 9, 2020

!!! 🙏🙏🙏!!!…

Reply

Duc Hoang Nguyen

May 9, 2020

Chúng con biết ơn Thầy đã bố thí chánh Phật pháp cho đời.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc!

Reply

Thi Nhut Phan

May 9, 2020

Con kính lạy đức bổn sư thích ca mâu Ni Phật con kính lạy các bậc ạlahan bổn sư con kính lạy bổn sư ạlahan thích thông lạc con muôn ngàn lần kính biết ơn các ngài

Reply

Nam Nguyen thi

May 9, 2020

Con xin cảm ơn Thầy !

Reply

Nam Nguyen thi

May 9, 2020

Con xin cảm ơn Thầy !

Reply

hieu nguyen

May 9, 2020

Con uoc mong co nhieu vi a la han dan đuong cho chung sanh đuoc giai thoat

Reply

Hoa Lê thị

May 9, 2020

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Reply

Tu Hành Đúng Chánh Phật Pháp

May 9, 2020

6/1/2019
Định vô lậu câu hữu tứ vô lượng tâm
– Tâm Xả: Dứt bỏ một cái gì là dứt bỏ luôn, chết bỏ không trở lại nữa (dùng nghị lực, cương quyết để bỏ… nhưng coi chừng bị ức chế tâm)
– Tâm Từ: Vì lòng thương yêu mà xả bỏ nên không bao giờ bị ức chế tâm, không bao giờ bị rơi vào tưởng

Reply

hon ngoc

May 9, 2020

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn trưởng lão thích thông lạc. A la hán…

Reply

truongo7o

May 9, 2020

tâm thanh tịnh.
tri kiến giãi thoát.
chah tư duy.
hết tham sân si.
tâm từ bi hỹ xã.

Reply

Leave a Reply